DŮLEŽITÁ DATA:
přihlášení do 4. 6. 2017.
o
známení o přijetí do 17. 7. 2017.
o
devzdání prezentace do 12. 10. 2017, 15:00.
konání konference 13. 10. 2017.
o
devzdání příspěvků v písemné podobě pro sborník do 30. 10. 2017.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
na konferenci není žádný účastnický poplatek.
o
rganizátoři neproplácí jízdné ani ubytování.
konferenčním jazykem je čeština (slovenština).
délka prosloveného příspěvku s prezentací nesmí překročit 20 minut, po každém příspěvku bude následovat diskuse.
příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku (vyjde v roce 2018), rozsah příspěvku je maximálně 25 000 znaků včetně mezer
+ max. 8 obrázků.
MÍSTO KONÁNÍ:
přednášková budova v areálu metodického centra moderní architektury v brně (vila stiassni, hroznová 82/14, brno 603 00). přístup z ulice preslova, zastávka trolejbusu č. 38 marie pujmanové.
REGISTRACE:
prosím vyplňte přihlašovací formulář a abstrakt navrhovaného příspěvku (minimálně 1800 znaků včetně mezer) a pošlete jej do 4. 6. 2017 na adresu archkonf@seznam.cz.
veškeré informace naleznete rovněž na http://konferencedu.webnode.cz/.
ORGANIZAČNÍ TÝM:
mgr. jan galeta – seminář dějin umění ff mu.
mgr. martin šolc – metodické centrum moderní architektury v brně, npú, úop v brně.

DŮLEŽITÁ DATA:

přihlášení do 4. 6. 2017.

oznámení o přijetí do 17. 7. 2017.

odevzdání prezentace do 12. 10. 2017, 15:00.

konání konference 13. 10. 2017.

odevzdání příspěvků v písemné podobě pro sborník do 30. 10. 2017.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

na konferenci není žádný účastnický poplatek.

organizátoři neproplácí jízdné ani ubytování.

konferenčním jazykem je čeština (slovenština).

délka prosloveného příspěvku s prezentací nesmí překročit 20 minut, po každém příspěvku bude následovat diskuse.

příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku (vyjde v roce 2018), rozsah příspěvku je maximálně 25 000 znaků včetně mezer + max. 8 obrázků.

 

MÍSTO KONÁNÍ:

přednášková budova v areálu Metodického centra moderní architektury v Brně (vila Stiassni, Hroznová 82/14, Brno 603 00). Přístup z ulice Preslovy, zastávka trolejbusu č. 38 Marie Pujmanové.

 

REGISTRACE:

prosím vyplňte přihlašovací formulář a abstrakt navrhovaného příspěvku (minimálně 1800 znaků včetně mezer) a pošlete jej do 4. 6. 2017 na adresu archkonf@seznam.cz.

 

ORGANIZAČNÍ TÝM:

Mgr. Martin Šolc – Metodické centrum moderní architektury v Brně, NPÚ, ÚOP v Brně.

Mgr. Jan Galeta – Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita.