DŮLEŽITÁ DATA:
přihlášení do 4. 6. 2017.
o
známení o přijetí do 17. 7. 2017.
o
devzdání prezentace do 12. 10. 2017, 15:00.
konání konference 13. 10. 2017.
o
devzdání příspěvků v písemné podobě pro sborník do 30. 10. 2017.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
na konferenci není žádný účastnický poplatek.
o
rganizátoři neproplácí jízdné ani ubytování.
konferenčním jazykem je čeština (slovenština).
délka prosloveného příspěvku s prezentací nesmí překročit 20 minut, po každém příspěvku bude následovat diskuse.
příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku (vyjde v roce 2018), rozsah příspěvku je maximálně 25 000 znaků včetně mezer
+ max. 8 obrázků.
MÍSTO KONÁNÍ:
přednášková budova v areálu metodického centra moderní architektury v brně (vila stiassni, hroznová 82/14, brno 603 00). přístup z ulice preslova, zastávka trolejbusu č. 38 marie pujmanové.
REGISTRACE:
prosím vyplňte přihlašovací formulář a abstrakt navrhovaného příspěvku (minimálně 1800 znaků včetně mezer) a pošlete jej do 4. 6. 2017 na adresu archkonf@seznam.cz.
veškeré informace naleznete rovněž na https://konferencedu.webnode.cz/.
ORGANIZAČNÍ TÝM:
mgr. jan galeta – seminář dějin umění ff mu.
mgr. martin šolc – metodické centrum moderní architektury v brně, npú, úop v brně.

DŮLEŽITÁ DATA:

přihlášení do 4. 6. 2017.

oznámení o přijetí do 17. 7. 2017.

odevzdání prezentace do 12. 10. 2017, 15:00.

konání konference 13. 10. 2017.

odevzdání příspěvků v písemné podobě pro sborník do 30. 10. 2017.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

posluchači z řad odborné veřejnosti se nemusejí nijak registrovat, vstup na konferenci je volný

na konferenci není žádný účastnický poplatek.

organizátoři neproplácí jízdné ani ubytování.

konferenčním jazykem je čeština (slovenština).

délka prosloveného příspěvku s prezentací nesmí překročit 20 minut, po každém příspěvku bude následovat diskuse.

příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku (vyjde v roce 2018), rozsah příspěvku je maximálně 25 000 znaků včetně mezer + max. 8 obrázků.

Používejte prosím normu časopisu Umění / Art 

 

MÍSTO KONÁNÍ:

přednášková budova v areálu Metodického centra moderní architektury v Brně (vila Stiassni, Hroznová 82/14, Brno 603 00). Přístup z ulice Preslovy, zastávka trolejbusu č. 38 Marie Pujmanové.

 

REGISTRACE:

prosím vyplňte přihlašovací formulář a abstrakt navrhovaného příspěvku (minimálně 1800 znaků včetně mezer) a pošlete jej do 4. 6. 2017 na adresu archkonf@seznam.cz.

 

ORGANIZAČNÍ TÝM:

Mgr. Martin Šolc – Metodické centrum moderní architektury v Brně, NPÚ, ÚOP v Brně.

Mgr. Jan Galeta – Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita.